heydenrych - kopTuisblad - Home

 

Medewerkers
Contributors

 

 

 

 

Projek van
Project of

Koolkoppies 75p

Baie dankie aan die volgende persone wat reeds ‘n bydrae gelewer het om hierdie webwerf moontlik te maak of inlgting te verskaf m.b.t. my eie soeke na inligting oor voorouers:

 • Heinie Heydenrych
 • Brenda Gibbs (gebore Heydenrych)
 • Cliff Heydenrych
 • Helena Heydenrych
 • Magie Heydenrych
 • Keith Heydenrych
 • André Heydenrych
 • Leon Endemann (GISA)
 • John He˙denr˙ch
 • Gilles Hondius
 • Harald Heidenreich

Aanvaar asseblief my vesrkoning indien iemand weggelaat is. Laat my gerus weet van sodanige weglatings.

Thank you very much to the following people who have already made a contribution to make this web site possible or provided information in my own search for information about ancestors:

 • Heinie Heydenrych
 • Brenda Gibbs (born Heydenrych)
 • Cliff Heydenrych
 • Helena Heydenrych
 • Magie Heydenrych
 • Keith Heydenrych
 • André Heydenrych
 • Leon Endemann (GISA)
 • John He˙denr˙ch
 • Gilles Hondius
 • Harald Heidenreich

Please accept my apologies if I left out somebody. Please let me know of any such omissions.

plekhouer

plekhouer

plekhouer

plekhouer

[Portaal Home]

[Forum] [Stories] [Medewerkers Contributors] [Kontak Contact]

Heidenreichstein 2005
Persoonlike Foto’s: Heidenreichstein 2005 (vereis gebruikernaam en wagwoord)

© 2006, AE He˙denr˙ch